Program "Mój Prąd 5.0" - dofinansowanie do fotowoltaiki

Mój prąd 5.0 to program wspierający zakup fotowoltaiki, magazynów energii, pomp i magazynów ciepła. Klienci, którzy skorzystają z naszych usług mogą skorzystać z różnych form wsparcia, w zależności od tego na jakie produkty się zdecydują.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 2kWp-10kWp.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nowy program kierowany jest dla prosumentów rozliczających się w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zrezygnowali z systemu opustów, na rzecz nowego system net billing.

moj-prad-5-0

Kwoty dofinansowań:

Na komponenty związane stricte z fotowoltaiką przewidziano następujące kwoty:

  • do mikroinstalacji PV o mocy 2-10 kW – do 7 tys. zł (6 tys. zł bez elementów towarzyszących)
  • do magazynu energii elektrycznej – do 16 tys. zł;
  • do systemu EMS / HEMS – do 3 tys. zł;
  • pompa ciepła powietrze-powietrze – 4,4 tys. zł, lub
  • gruntowa pompa ciepła –  28,5 tys. zł, lub 
  • pompa ciepła powietrze-woda – 12,6 tys. zł, lub
  • pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – 19,4 tys.

Łącznie można otrzymać 58 tys. zł.

Zamów ofertę